Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy dokument określa kwestie związane z zasadami nieodpłatnego korzystania z witryny internetowej www.borowska176.pl. Klient przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu kontaktowym wypełnianym w witrynie internetowej www.borowska176.pl akceptuje treść niniejszego dokumentu.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Dostęp do witryny internetowej www.borowska176.pl, nie jest uzależniony od spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga dokonania rejestracji, przeprowadzenia procedury logowania, za wyjątkiem przypadku, w którym Klient będzie chciał skontaktować się ze Spółką poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, który wymaga podania danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
 2. Dostęp do witryny internetowej www.borowska176.pl jest nieodpłatny i nieograniczony w czasie.
 3. Witryna internetowa www.borowska176.pl prowadzona jest w związku z działalnością Spółki w celach informacyjnych, marketingowych, statystycznych.
 4. Zaleca się używanie następujących przeglądarek do korzystania z witryny internetowej www.borowska176.pl
  • Chrome 52.x
  • Firefox 48.x
  • Chrome Mobile 52.x
  • MSIE 11.x
 5. Systemy informatyczne, z których korzystają Klienci powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
 6. Klient nie jest uprawniony do dostarczania Spółce treści o charakterze bezprawnym (zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym). Klient zobowiązany jest do korzystania z witryny internetowej www.borowska176.pl zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego dokumentu oraz dobrymi obyczajami.
 7. Klient jest uprawniony do korzystania z witryny internetowej www.borowska176.pl wyłącznie na własny użytek osobisty.
 8. Klient przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu kontaktowym wypełnianym w witrynie internetowe jwww.borowska176.pl, może wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422  z późn. zm.). W przypadku gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji ma on prawo w każdym czasie odwołać taką  zgodę.
 9. Klient przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu kontaktowym wypełnianym w witrynie internetowej www.borowska176.pl, może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółkę oraz upoważnić Spółkę do udostępniania tych danych osobom trzecim oraz wyrazić zgodę na upoważnienie przez Spółkę podmiotu trzeciego do przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy Klient wyraził zgodę, ma on prawo w każdym czasie odwołać taką  zgodę.
 10. Reklamacje dotyczące witryny internetowej www.borowska176.pl należy zgłaszać za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej ochronadanych@egeriadevelopment.pl . Wskazany adres poczty elektronicznej właściwy jest również dla spraw związanych z obowiązywaniem niniejszego regulaminu.
 11. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie o czym poinformuje Klientów, którzy przed datą zmiany niniejszego regulaminu wyrazili zgodę na jego treść, na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Informacja i sprzedaż mieszkań
Egeria Development Sp. z o.o.

Deweloper

 •  
  Egeria Development Sp. z o.o. Przyjaźni 6c/1 53-030 Wrocław biuro@egeriadevelopment.pl
 •  
  71 360 83 10 698 716 230
 •  
  Godziny pracy Pon. - Pt 10.00 - 16.00