Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z treścią art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Egeria Development spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Przyjaźni 6c/1, 53-030 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000267632  („Spółka”), będącą administratorem moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, w celach związanych z działalnością Spółki, w tym w szczególności do celów promocji, marketingu, analiz w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych. Zgoda, o której mowa powyżej obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości przez Spółkę,  jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, a ponadto mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w przypadku w którym są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

Ponadto, wyrażam zgodę na przekazywanie, udostępnianie moich danych osobowych w celach marketingowych i związanych z zawieraniem umów rezerwacyjnych, przedwstępnych i przyrzeczonych sprzedaży nieruchomości i/lub prawa użytkowania wieczystego podmiotom wykonującym dla Spółki czynności związane z realizacją przez Spółkę swojej działalności.

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Informacja i sprzedaż mieszkań
Egeria Development Sp. z o.o.

Deweloper

  •  
    Egeria Development Sp. z o.o. Przyjaźni 6c/1 53-030 Wrocław biuro@egeriadevelopment.pl
  •  
    71 360 83 10 698 716 230
  •  
    Godziny pracy Pon. - Pt 10.00 - 16.00